Tuesday, June 22, 2010

700 pcs ChoCOlate PraLiNE juGA OreO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TeLAh MeneriMa pELBAgaI BenTUk, aNEka, CoRAk DaN warNA ChoCOLatE PraLine dan OrEo daRi PuAN Aini, SeRi KeMbanGAn.

AnTARa SebAHagiaN hasil ChoColatE seBanyAK 7oO PcS yang ditemPAh sePeRti BenTUk daUn, StrawBeRry, buNGa,EdIBLe Image, OrEo daN LaiN-laIn laiE.
TeRIma KaSIh tak TErhinggA atAs teMPahan dan SuPpOrted yaNG diBeriKAN. SeMOga BerPUAs Hati denGan PErkhiDMatAN seRTa hasIL yaNG dIBERIkan

KePADA Yang BErminat UnTUk memBuat TempAHan ChOColatE atau MemPELajarinYa, BoLeh MengHubUNgi AdmIn.

SalaM dAri AdMin
ChOCOLatE 81
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment

PENAFIAN

PENAFIAN
chocolate81 adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini